ALPHA 60

English: Short version
English: Long version
Svenska: Kort version
Svenska: Lång version


English: Short version

ALPHA 60 was formed in 2008 in a forgotten industry district of Uppsala. The name comes from the computer controlling the city of Alphaville in Godards movie of the same name. They combine equal parts Pink Floyd, punk rock, German Romantic poetry and Britpop.

That same year the Melting Tracks EP was released. Their next step is a full length album and a text book illustrated by local artists. They will be released in the spring of 2012 in a combined release party and art exhibition.

English: Long version

Midst the shadows of an old forgotten industry district in Uppsala four dissidents are meeting secretly. In a rusty oil barrel they blend equal parts Pink Floyd, punk rock, German romantic poetry and britpop. The result is a neon drinking and acid eating monster named ALPHA 60.

The band was formed in 2008 and released the Melting Tracks EP that same year. After a few festival gigs they discovered that the stars through their music had turned to letters spelling out a call to arms. The chords had produced overtones that impossibly could resonate with anything else than the World Spirit.

Strengthened by the experience they decided to produce a full length album and a text book illustrated by local artists. They are both to be released in a combined release party and art exhibition in the spring of 2012.

ALPHA 60 is the name of the computer controlling Godard’s dystopian city in the noir classic Alphaville. Today that instance doesn’t need to inhabit a physical space, but is rather the name of our collective superego. As a wise man with a beard said: we ‘feel free’ because we lack the very language to articulate our unfreedom.

Svenska: Kort version

ALPHA 60 bildades 2008 i Uppsalas bortglömda industridistrikt. Namnet är hämtat från datorn som kontrollerar staden Alphaville i Godards film med samma namn. De kombinerar lika delar Pink Floyd, punkrock, tysk romantisk poesi och brittpop.

Samma år släppte de Melting Tracks EP. Nästa steg är en fullängdsskiva och en textbok illustrerad av lokala konstnärer som båda släpps våren 2012 i en kombinerad releasespelning och utställning.

Svenska: Lång version

Bland skuggorna i Uppsalas bortglömda industridistrikt träffas fyra dissidenter. I ett rostigt oljefat blandar de lika delar Pink Floyd, punkrock, tysk romantisk poesi och brittpop. Resultat blir ett neonätande och syradrickande monster vid namn ALPHA 60.

Bandet bildades 2008 och släppte samma år Melting Tracks EP. Efter några festivalspelningar upptäckte de att stjärnorna genom deras musik blivit till bokstäver som stavade ett stridsrop. Ackorden hade producerat övertoner som omöjligt kunde resonera med något annat än världsanden själv.

Stärkta av upplevelsen beslutade de sig för att producera en fullängdsskiva och en textbok illustrerad av lokala konstnärer som båda skall släppas våren 2012. Startskottet för bandets nästa utvecklingssteg blir en kombinerad releasespelning och utställning.

Alpha 60 är namnet på den dator som kontrollerar Godards dystopiska stad i noirklassikern Alphaville. Idag behöver inte Alpha 60 inta en fysisk plats utan är snarare namnet på vårt kollektiva överjag. Som en vis man med skägg sade: vi känner oss fria eftersom vi saknar det språk som krävs för att uttrycka vår ofrihet.